logo

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Thông báo đăng ký đề tài Nghiên cứu Ứng dụng năm 2019 của Quỹ Nafosted

11/08/2022 - 05:32

Phòng Quản lý Khoa học trân trọng thông báo đến Quý Thầy Cô đăng ký đề tài Nghiên cứu Ứng dụng năm 2019 theo Thông tư số 15/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ KH&CN do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia quản lý.

- Thời hạn nộp hồ sơ: Quý Thầy Cô quan tâm, vui lòng nộp hai (02) bản cứng theo biểu mẫu của Quỹ Nafosted về Phòng QLKH trước 16g00, thứ Sáu, ngày 4/10/2019.

Thông tin chi tiết, Quý Thầy Cô tham khảo tại đây