logo

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

  Duration:
  
  Divisions:
  
  Type:
  
  Field:
  
  Keywords:
  
  Authors
  
    


Giải thưởng

10/12/2019 - 10:12

Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ, được tổ chức hằng năm nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật.Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ, được tổ chức hằng năm nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật.

Hướng dẫn
Nghiên cứu Khoa học
Chương trình tài trợ
Liên hệ
  • Phòng Quản lý Khoa học
  • Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM
  • Phòng O2-705
  • Điện thoại: (028) 3724 4270, ext: 3338 hoặc 3855 hoặc 3857
  • Email: qlkh@hcmiu.edu.vn
Dự án (Từ 2022-2023)
    TT Tên dự án Chủ nhiệm Đơn vị tài trợ KP Năm
    Xem thêm