logo

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Hội thảo giới thiệu Hệ thống Liên kết Nguồn lực Thông tin Khoa học và Công nghệ

18/11/2019 - 03:58

STINET – Mạng liên kết nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức thực hiện theo Quyết định số 6770/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2016 do Ủy ban Nhân dân Thành phố phê duyệt. Buổi hội thảo có sự tham gia của PGS.TS Phạm Văn Hùng – Trưởng phòng Quản lý Khoa học trường Đại học Quốc tế, bà Bùi Thanh Bằng – Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ (CESTI) cùng đại diện Thư viện, Giảng viên và Sinh viên trường Đại học Quốc tế.

Mở đầu buổi hội thảo, PGS.TS Phạm Văn Hùng – Trưởng phòng Quản lý Khoa học thông qua nội dung chương trình.

PGS.TS Phạm Văn Hùng thông qua nội dung hội thảo

Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ (CESTI) - bà Bùi Thanh Bằng đã giới thiệu về nguồn lực thông tin trên Hệ thống với sự tham gia của 30 đơn vị thành viên, nhấn mạnh mục tiêu phát triển của STINET là phục vụ hoạt động nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo của các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu - giảng dạy, sinh viên, học sinh, doanh nghiệp và cộng đồng; tạo điều kiện thuận lợi, dễ dàng để người dùng tiếp cận, khai thác hiệu quả nguồn lực thông tin KH&CN trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Hệ thống cho phép tra cứu, truy cập đến các tài liệu toàn văn (nếu có) được chia sẻ tại các đơn vị thành viên theo cơ chế mở và không thu phí

Tiếp theo đó, chị Huỳnh Thị Hạnh Thuần – Trưởng phòng Tư liệu CESTI giới thiệu các CSDL trong nước và nước ngoài đang phục vụ tại Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM.

Chị Thuần giới thiệu bộ công cụ phân tích các xu hướng sáng chế dựa trên các báo cáo thống kê

Đại diện các bên đã tiến hành trao đổi, đóng góp ý kiến về hệ thống

Cuối buổi hội thảo, CESTI đã ghi nhận các đóng góp xây dựng, trong thời gian tới sẽ triển khai thêm việc mở rộng CSDL, cung cấp nhiều hơn các thông tin, tài liệu KH&CN tiếng Anh để phù hợp với hướng học tập và nghiên cứu hoàn toàn bằng tiếng Anh của Sinh viên trường Đại học Quốc tế.

---

Phòng Quản lý Khoa học