logo

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Chương trình hỗ trợ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2020 của Quỹ Vingroup

09/04/2020 - 04:10

Phòng QLKH trân trọng thông báo đến Quý Thầy Cô chương trình hỗ trợ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2020 của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (Vingroup Innovation - VINIF) thuộc Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (Vingroup Big Data Institute - VINBDI).  Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại đây

Thời hạn nộp hồ sơ:  Quý Thầy Cô vui lòng gửi về Phòng QLKH và địa chỉ email: qlkh@hcmiu.edu.vntrước 16g thứ Ba, ngày 24 tháng 03 năm 2020