logo

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Tiến sĩ Nguyễn Minh Thành bảo vệ thành công Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp ĐHQG-HCM loại C

22/11/2019 - 08:48

Chiều ngày 19/11/2019, tại trường Đại học Quốc tế, buổi nghiệm thu cuối kỳ đề tài “Phát triển kỹ thuật multiplex PCR để xác định mối quan hệ gia phả trong chương trình chọn giống cá tra (Pangasianodon  hyphophthalmus)” do tiến sĩ Nguyễn Minh Thành làm chủ nhiệm đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Thành báo cáo kết quả nghiên cứu

Kết quả đề tài này cho thấy kỹ thuật multiplex PCR có thể được sử dụng để khuếch đại các microsatellite, và từ đó áp dụng để truy xuất phả hệ của cá tra nhằm thay thế đánh dấu vật lý trong các chương trình chọn giống. Đề tài được hội đồng khoa học thống nhất thông qua và kiến nghị Chủ nhiệm đề tài tiếp tục đầu tư, áp dụng kết quả nghiên cứu vào thực tế.

---

Phòng Quản lý Khoa học