logo

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Thông báo tham gia giải thưởng Kovalevskaia năm 2022

31/08/2022 - 02:05

Giải thưởng Kovalevskaia mang tên nhà nữ toán học Nga lỗi lạc cuối thế kỷ XIX - Sophia Kovalevskaia ra đời nhằm mục đích biểu dương, động viên, khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học của phụ nữ ở các nước đang phát triển. Giải thưởng này do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức nhằm biểu dương, động viên và khuyến khích hoạt động NCKH của các cá nhân, tập thể nữ có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực khoa học tự nhiên.

Thông tin chi tiết về tiêu chuẩn xét chọn, thủ tục và quy trình xét chọn giải thưởng, Quý Thầy Cô vui lòng xem trong file đính kèm.

https://drive.google.com/drive/folders/1yQJYKWC3BKAJ3KjSX5odXAf_-anGFMgL?usp=sharing

Quý đơn vị vui lòng tổng hợp và gửi đề xuất về Phòng QLKH và qua email: nlklinh@hcmiu.edu.vn trước ngày 03/10/2022 để phòng thực hiện các bước tiếp theo.  

Chuyên viên liên hệ: Nguyễn Lê Khánh Linh (Email: nlklinh@hcmiu.edu.vn; Ext: 3338 )

Trân trọng.