logo

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Thông báo về “Hội thi Thử thách Trí tuệ Nhân tạo (AI Challenge) Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023”

28/07/2023 - 01:39

Hội thi Thử thách Trí tuệ Nhân tạo (AI Challenge) TP.HCM năm 2023 được tổ chức với đơn vị chủ trì là Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM với mục tiêu thúc đẩy và phát triển học tập tin học, trong đó chú trọng học tập về trí tuệ nhân tạo, ứng dụng vào chương trình xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh. Vì vậy, Phòng QLKH trân trọng thông báo và kính nhờ Quý Thầy Cô và Quý đơn vị phổ biến đến sinh viên về việc tham gia Hội thi trên với các thông tin như sau:

Thể lệ tham gia:
1. Đối tượng: 

- Các cá nhân, tập thể là người Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài đều có thể đăng ký tham gia dự thi.
- Thí sinh đăng ký cá nhân hoặc theo đội (mỗi đội dự thi không quá 5 thành viên).

2. Gồm 2 bảng dự thi:
Bảng A:  Sinh viên, thanh niên có quan tâm đến lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo
Bảng B:  Học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn TP.HCM yêu thích công nghệ thông tin và muốn tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo.

3. Hình thức đăng ký:
Các cá nhân, tập thể đăng ký dự thi đăng ký thông tin tham dự thông qua cổng thông tin điện tử https://aichallenge.hochiminhcity.gov.vn/

4. Thời gian:
Thời gian đăng ký tham dự: từ ngày phát động cuộc thi đến ngày 31/7/2023.
Thời gian tổ chức tập huấn cho thí sinh tham gia hội thi (02 tháng): dự kiến tháng 7, 8/2023.
Thời gian công bố nội dung, yêu cầu của vòng sơ tuyển hội thi: dự kiến trong tháng 7/2023.
Thời gian diễn ra vòng sơ tuyển (30 ngày): tính từ sau ngày công bố chủ đề, yêu cầu của vòng sơ tuyển, dự kiến tháng 8/2023.
Thời gian công bố kết quả vòng sơ tuyển: dự kiến cuối tháng 8/2023.
Thời gian diễn ra vòng chung kết: 05/9/2023 đến ngày 25/9/2023.


Thông tin chi tiết Hội thi, Quý Thầy Cô vui lòng xem chi tiết trong công văn đính kèm

Trân trọng thông báo

Phòng Quản lý Khoa học