logo

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Thông báo v/v tham gia Giải thưởng KHCN Thanh niên Quả Cầu Vàng năm 2023

17/05/2023 - 06:24

Kính gửi Quý Thầy, Cô,

Phòng QLKH trân trọng thông báo về việc tham gia Giải thưởng Khoa học công nghệ Thanh niên Quả Cầu Vàng năm 2023 với các thông tin như sau:
Giải thưởng do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.
1. Đối tượng:
Giải thưởng xét trao cho tối đa 10 cá nhân xuất sắc không quá 35 tuổi (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023) trên 5 lĩnh vực:
- Công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa;
- Công nghệ y - dược;
- Công nghệ sinh học;
- Công nghệ môi trường;
- Công nghệ vật liệu mới.  

 2 . HỒ SƠ THAM DỰ:

- Hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng thực hiện theo quy định tại Điều 11 của Quy chế Giải thưởng kèm theo Công văn số 543-CV/TWĐTN-KHCN. Các tài liệu và cách thức đăng ký tham gia Giải thưởng xem tại website: http://tainangviet.vn

 

Quý Thầy, Cô tham dự vui lòng gửi 1 bộ hồ sơ điện tử (File Word và PDF) đến email: nlklinh@hcmiu.edu.vn trước ngày 14/7/2023 để phòng thực hiện các bước tiếp theo.

 

Các thông tin chi tiết, Quý Thầy Cô vui lòng xem chi tiết tại văn bản đính kèm.

https://drive.google.com/file/d/1M1ufr9o_ouoZpWSVOFYLrkpFeGWCZ4MX/view?usp=share_link


Chuyên viên liên hệ: Nguyễn Lê Khánh Linh - ext: 3338


Trân trọng,

Phòng Quản lý Khoa học