logo

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Vv mời tham gia và viết bài Hội nghị quốc tế IEEE

01/08/2023 - 02:12

Phòng QLKH trân trọng thông báo đến quý Thầy Cô thông tin về việc tham gia Hội nghị với thông tin chính như sau:

Các mốc thời gian của Hội nghị:
- Hạn nộp bài: 15/8/2023
- Thông báo kết quả: 20/9/2023
- Hạn đăng ký: 01/10/2023
- Thời gian Hội thảo: 09-10/11/2023

Thông tin chi tiết về thể lệ nộp bài, Quý Thầy Cô vui lòng tham khảo tại đây.

Trân trọng,
Phòng Quản lý Khoa học