logo

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Thông báo v/v tham gia Diễn đàn Khoa học Sinh viên Quốc tế lần 7 năm 2023

28/08/2023 - 08:17

Diễn đàn khoa học được tổ chức với sự phối hợp Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ và Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM.
1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Từ ngày 22 đến 24/9/2023.
- Địa điểm: TP.HCM

2. Chủ đề và nội dung:

- Vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số.

3. Điều kiện tham gia:

- Sinh viên, sinh viên quốc tế của trường ĐHQT có thể tham gia viết bài tham luận theo nội dung trên (các gợi ý về nội dung vui lòng xem file đính kèm);

- Số trang từ 5 - 10 trang (bao gồm tài liệu tham khảo);

- Dùng font Times New Roman với size chữ 13;

- Thông tin chi tiết vui lòng xem công văn đính kèm.

4. Hồ sơ tham gia:

- 01 Bài tham luận;

- 01 video dự thi có độ dài không quá 03 phút bằng tiếng anh;

- 01 file poster thể hiện nội dung bài tham luận;

- Điền thông tin vào file excel Mẫu 01 (đính kèm);

5. Quyền lợi:

- Được tham gia các tour tham quan và diễn đàn.

- Được chi trả kinh phí đi lại, ăn ở.

- Được trao giấy chứng nhận tham gia diễn đàn.

 

Các tác giả tham dự vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ thư điện tử nlklinh@hcmiu.edu.vn trước ngày 11/9/2023 để phòng thực hiện các bước tiếp theo. 
Nội dung chi tiết và thông tin liên quan, vui lòng xem văn bản đính kèm


Chuyên viên liên hệ: Nguyễn Lê Khánh Linh -  Email: nlklinh@hcmiu.edu.vn - SĐT: 093 797 6806.


Trân trọng,

Phòng Quản lý Khoa học