logo

ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN, KHAI PHÓNG, HỘI NHẬP "

Kết quả họp hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài Khoa học và Công nghệ cấp ĐHQG loại B

27/12/2019 - 02:11

Ngày 27-12-2019 vừa qua, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì tổ chức  buổi họp hội đồng khoa học đánh giá kết quả giữa kỳ cho đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Quốc Gia Thành phồ Hồ Chí Minh loại B của PGS.TS. Huỳnh Kim Lâm với tên đề tài: "Xây dựng gói phần mềm tính toán thông số nhiệt động học AbInitioTherm cho các hợp chất hóa học".

Đề tài được hội đồng khoa học đánh giá cao về kế hoạch và tiến độ thực hiện các nội dung nghiên cứu và các kết quả đạt được cũng như hiệu quả sử dụng kinh phí. Qua đó, hội đồng đề nghị đề tài tiếp tục được triển khai với các nội dung còn lại.

Phòng Quản lý Khoa học.