logo

ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN, KHAI PHÓNG, HỘI NHẬP "

Thông báo về việc sửa đổi thông tin và cách trình bày trong các công bố quốc tế

28/12/2019 - 09:23

Kính gửi Quý Thầy Cô,

Phòng Quản lý Khoa học trân trọng thông báo đến Quý Thầy Cô về việc sửa đổi thông tin và cách trình bày trong các công bố quốc tế căn cứ theo Quyết định số 1614/QĐ-ĐHQG ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Công văn 2287/ĐHQG-KHCN ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Ban Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.  

Chuyên viên liên hệ: Trần Ngọc Diễm Châu - ext: 3338

Trân trọng cảm ơn Quý Thầy Cô