logo

ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN, KHAI PHÓNG, HỘI NHẬP "

Thông báo đề xuất nhiệm vụ Chương trình Nghiên cứu chung Đông Á (e-ASIA JRP)

21/02/2020 - 10:06

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Trân trọng.