logo

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Thông báo tổ chức Hội thảo về hoạt động nghiên cứu khoa học của trường ĐHQT

18/11/2021 - 08:34

Nhằm tạo điều kiện để Quý Khoa, Bộ môn và Trung tâm nắm rõ các quy trình và quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học theo Quy chế chi tiêu nội bộ của trường Đại học Quốc Tế được ban hành tháng 6 năm 2021, Phòng Quản lý Khoa học, trường Đại học Quốc tế trân trọng kính mời Quý Thầy Cô tham dự Hội thảo về hoạt động nghiên cứu khoa học trường Đại học Quốc tế.
 

Thời gian: 09 giờ 00 phút, thứ Sáu, ngày 19 tháng 11 năm 2021.
Hình thức họp: online qua Zoom
Meeting ID: 992 5344 5729
Passcode: 123456
Join Zoom Meeting: https://zoom.us/j/99253445729?pwd=bU94S2s5bVdtdUR0anVCRE1DZjk1UT09

Rất mong sự tham gia của Quý Thầy Cô để buổi hội thảo thành công tốt đẹp.