logo

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học – Euréka

20/08/2021 - 01:53

Phòng QLKH trân trọng thông báo và kính nhờ Quý Thầy Cô và Quý đơn vị phổ biến đến sinh viên về việc tham gia Giải thưởng Sinh viên NCKH Euréka - lần 23 năm 2021 với các thông tin như sau:


1. Đối tượng:
- Sinh viên Việt Nam và quốc tế hiện đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng, học viện trên toàn quốc đều có quyền đăng ký tham gia, theo 02 hình thức sau: cá nhân hoặc tập thể (mỗi tập thể không quá 5 sinh viên), mỗi cá nhân hoặc tập thể có thể đăng ký tham gia 1 hoặc nhiều công trình/đề tài.


2. Nội dung:
- Giải thưởng dành cho những đề tài/công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên. Với đa dạng các nhóm lĩnh vực: Công nghệ Hóa - Dược; Công nghệ Sinh - Y sinh; Công nghệ thông tin; Công nghệ Thực phẩm; Giáo dục; Hành chính -  Pháp lý; Kinh tế; Kỹ thuật Công nghệ; Nông Lâm Ngư nghiệp; Quy hoạch, Kiến trúc và Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Xã hội và Nhân văn.

- Yêu cầu: Đề tài/công trình gửi tham gia dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo và đảm bảo tính khoa học.


3. Hồ sơ tham dự:
1. Phiếu đăng ký công trình tham dự Giải thưởng của tác giả hay nhóm tác giả công trình (Mẫu M01 đính kèm trong file thể lệ và có dán hình 3x4).
2. Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (không cần công chứng) của tác giả, nhóm tác giả (nếu là nhóm tác giả, scan CMND/CCCD của tất cả thành viên trong nhóm). Các file scan này vui lòng để vào 1 folder riêng và đặt tên CMND/CCCD trong file zip tổng khi nộp.
3. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả dự thi nộp báo cáo công trình nghiên cứu tại vòng bán kết (Tiếng Anh hoặc tiếng Việt). Chi tiết về bố cục Công trình nghiên cứu xin vui lòng xem ở file thể lệ đính kèm và mẫu M02.
4. Mỗi đề tài tự thiết kế một poster giới thiệu kết quả nghiên cứu theo kích thước 0,8m x 1,3m (khổ dọc) để phục vụ công tác truyền thông và tham gia các hoạt động bình chọn đề tài. Sinh viên có thể tham khảo thiết kế poster các năm trước theo đường link: https://www.facebook.com/sinhviennckh/photos/?tab=album&ref=page_internal

5. Điền đầy đủ thông tin vào mẫu M03 (File excel đính kèm).

Lưu ý: Tất cả hồ sơ tham dự vui lòng chỉ gửi hồ sơ bản mềm, nếu có thay đổi P.QLKH sẽ cập nhật. Riêng đối với Phiếu đăng ký các sinh viên nộp cả 2 file word và file PDF (File PDF có chữ ký của tác giả).

 

4. Giải thưởng:
a. Tất cả tác giả và người hướng dẫn của các công trình nghiên cứu khoa học tham gia Giải thưởng sẽ được cấp Giấy chứng nhận tham dự Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học – Euréka lần thứ 23 năm 2021.
b. Đối với các cá nhân là người hướng dẫn của các công trình nghiên cứu đạt giải Đặc biệt và giải Nhất sẽ được tặng Giấy khen của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; người hướng dẫn của các công trình nghiên cứu đạt giải Nhì và giải Ba sẽ được tặng Bằng khen của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.
c. Giá trị Giải thưởng cho các đề tài đoạt giải:
- Giải Đặc biệt trị giá: 20.000.000 đồng/giải và Bằng khen của Bộ Khoa học và Công nghệ, Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo của Trung ương Đoàn.
- Ở mỗi lĩnh vực dự thi sẽ có cơ cấu và mức giải thưởng là:  
+ 01 giải Nhất: 10.000.000 đồng/giải và Bằng khen Bộ Khoa học và Công nghệ, Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo của Trung ương Đoàn.
+ 01 giải Nhì: 5.000.000 đồng/giải và Bằng khen Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.
+ 01 giải Ba: 3.000.000 đồng/giải và Bằng khen Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.
+ Các giải Khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải và Bằng khen Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Các tác giả tham dự vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ thư điện tử nlklinh@hcmiu.edu.vn trước ngày 14/9/2021 để phòng thực hiện các bước tiếp theo. Tác giả vui lòng gửi hồ sơ file zip và đặt tên theo mẫu: IU_tên viết tắt của lĩnh vực tham gia_họ tên tác giả chịu trách nhiệm chính (Ví dụ: Công nghệ Hóa Dược -> IU_CNHD_Nguyễn Văn A). 

 

Thông tin chi tiết, Quý Thầy Cô và các bạn sinh viên vui lòng xem file theo link: https://drive.google.com/drive/folders/1MxQRXYViqTvfigPeByA6rRbtgxVK_x4D?usp=sharing

và truy cập: http://eureka.khoahoctre.com.vn/

Chuyên viên liên hệ: Nguyễn Lê Khánh Linh -  Email: nlklinh@hcmiu.edu.vn - SĐT: 093 797 6806.