logo

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Thông báo Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2020

10/12/2019 - 10:12

Phòng Quản lý Khoa học trân trọng thông tin đến Quý Thầy Cô về Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020 do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức xét tặng. 

Các thông tin chi tiết về Giải thưởng: lĩnh vực xét tặng, đối tượng tham gia, cơ cấu giải thưởng, hồ sơ đề nghị xét tặng và phương thức tham gia ..., Quý Thầy Cô vui lòng tham khảo thêm tại đường link: 

https://nafosted.gov.vn/thong-bao-ve-viec-to-chuc-giai-thuong-ta-quang-buu-nam-2020/  

Thời gian nhận hồ sơ xét tặng: gửi về Phòng QLKH trước 16g, ngày 27/12/2019.

Trân trọng,

Phòng Quản lý Khoa học.