logo

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Vv mời viết bài tham luận Hội thảo khoa học "Thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên"

27/09/2023 - 08:39

1. Thời gian:
- Thời gian tiếp nhận bài tham luận: đến hết ngày 30/9/2023 (thứ Bảy).
- Thời gian tổ chức: Thay đổi từ ngày 29/9/2023 (thứ Sáu) sang ngày 12/10/2023 (thứ Năm).

2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh
(Số 01 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ (Địa chỉ: Số 01 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh; Điện thoại: (028) 38.233.363 - 039.468.5615 (gặp đ/c Cẩm Chương); Hộp thư điện tử: quanlykhoahoctst@gmail.com).

Trân trọng,

Phòng Quản lý Khoa học