logo

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Thông báo về kế hoạch tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2023

12/10/2023 - 08:10

1. Tiến độ thực hiện:
- Ngày 01/11/2023: Sinh viên và học viên cao học nộp công trình nghiên cứu khoa học về Khoa/Bộ môn/Trung tâm thông qua Trợ lý Nghiên cứu Khoa học của đơn vị.
- Ngày 09/11/2023: Trợ lý Nghiên cứu Khoa học tổng hợp gửi về cho Ban tổ chức qua email: nlklinh@hcmiu.edu.vn
- Từ ngày 27/11 đến ngày 01/12/2023 (01 ngày): Tổ chức hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học.

2. Lĩnh vực nghiên cứu:
Các công trình SVNCKH có thể thuộc 04 lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, khoa học sự sống và khoa học xã hội.

3. Cơ cấu giải thưởng :
 Xét giải Nhất, Nhì, Ba cho mỗi lĩnh vực cho tác giả và Giải thưởng cho Giảng viên hướng dẫn và giấy khen của trường ĐHQT.
+ Giải Nhất: 3.000.000 đồng/đề tài
+ Giải Nhì: 2.000.000 đồng/đề tài
+ Giải Ba: 1.000.000 đồng/đề tài
+ Giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt giải Nhất: 2.500.000 đồng/đề tài
 Thưởng cho poster ấn tượng nhất hội nghị được nhận mức khen thưởng 500.000 đồng/poster cho mỗi lĩnh vực.

4. Hồ sơ tham gia:
- 01 bài báo công trình nghiên cứu khoa học (theo dạng bài báo hội nghị bằng tiếng Anh, tham khảo biểu mẫu tại trang điện tử: https://ord.hcmiu.edu.vn/bieumau)
- Mỗi công trình tự thiết kế 01 poster giới thiệu kết quả nghiên cứu theo kích thước 0,8m x 1,3m (khổ dọc). Đối với poster vui lòng gửi theo dạng PNG trước ngày 03/11/2023 qua đường link https://forms.gle/q9nDydW3u73Pvjey9

5. Tổ chức thực hiện:
- Kính đề nghị các Khoa/Bộ môn/Trung tâm (có tổ chức đào tạo) có trách nhiệm triển khai các hoạt động SVNCKH theo đúng kế hoạch, đảm bảo đúng mục đích, nội dung và tiến độ theo Kế hoạch Tổ chức Hội nghị. Đồng thời tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào SVNCKH trong đơn vị mình.
- Kính đề nghị Phòng CTSV, Phòng ĐTĐH, Phòng ĐTSĐH, Phòng QHĐN và Đoàn Thanh niên hỗ trợ thông báo rộng rãi đến sinh viên/ học viên cao học.
- Để các công tác của Hội nghị diễn ra thành công, các vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh, vui lòng liên hệ về Phòng Quản lý Khoa học để kịp thời giải quyết. Phòng QLKH sẽ tiếp tục cập nhật thông tin theo Kế hoạch Hội nghị "Sinh viên NCKH" năm 2023.

Kính mong Quý Thầy Cô, Quý Khoa, Bộ môn và Trung tâm, Phòng CTSV, Phòng ĐTĐH, Phòng ĐTSĐH, Phòng QHĐN và Đoàn Thanh niên vui lòng phổ biến đến sinh viên và học viên cao học có quan tâm đăng ký tham gia.

Chuyên viên liên hệ: Nguyễn Lê Khánh Linh, Email: nlklinh@hcmiu.edu.vn, Số điện thoại: 093 797 6806, Ext: 3338.

Thông tin đính kèm, vui lòng DOWNLOAD TẠI ĐÂY.

Trân trọng,

Phòng Quản lý Khoa học