logo

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Hội Nghị Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học Cấp Trường Năm 2023

27/11/2023 - 06:40

Kính mời Quý Thầy, Cô và các bạn Sinh viên tham dự Hội nghị Sinh viên NCKH Cấp trường năm 2023. Các công trình NCKH thuộc 04 lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, khoa học sự sống và khoa học xã hội

Thời gian: 8g sáng Thứ 5, ngày 30/11/2023

Địa điểm: Phòng A2-104, trường Đại học Quốc tế, cơ sở Thủ Đức

Thông tin chi tiết về cuộc thi, kính mời Quý Thầy, Cô và các bạn Sinh viên xem thêm tại https://ord.hcmiu.edu.vn/homepage/view/content?nid=125

Bình chọn cho các poster tham gia tại:
https://ord.hcmiu.edu.vn/vote