logo

ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN, KHAI PHÓNG, HỘI NHẬP "

Cập nhật biểu mẫu Đề tài KHCN cấp ĐHQG-HCM loại A,B,C và Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

11/03/2020 - 03:24

Phòng Quản lý Khoa học trân trọng thông báo đến Quý Thầy Cô biểu mẫu cập nhật Đề tài KHCN cấp ĐHQG-HCM loại A,B,C và Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng để triển khai nhiệm vụ năm 2021 theo đường link đính kèm: http://ord.hcmiu.edu.vn/form_gv

Chuyên viên liên hệ: Trần Ngọc Diễm Châu - ext: 3338

Trân trọng thông báo,

--

Phòng Quản lý Khoa học