logo

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Trường Đại học Quốc tế tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp ĐHQG-HCM loại B

08/05/2020 - 02:38

Chiều ngày 07/5/2020, tại Trường Đại học Quốc tế đã diễn ra buổi nghiệm thu cuối kỳ đề tài “Quy tắc nhân tử, sự tồn tại, xấp xỉ và ổn định nghiệm bài toán tối ưu” do GS. TSKH. Phan Quốc Khánh làm chủ nhiệm. Sau 2 năm thực hiện, nhóm nghiên cứu đã đạt kết quả là 07 bài báo SCIE, trong đó có 04 bài Q1. Đề tài cũng đã góp phần đào tạo 02 NCS bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ, 03 NCS đang hoàn tất luận án Tiến sĩ và 10 Thạc sĩ. Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá nghiệm thu đề tài thuộc loại Xuất sắc.

GS. TSKH. Phan Quốc Khánh báo cáo kết quả nghiên cứu

Cũng trong chiều cùng ngày, đề tài “Tính phi bảo toàn và sự chuyển pha trong hệ các định luật cân bằng” do PGS. TS. Mai Đức Thành làm chủ nhiệm cũng đã được hội đồng đánh giá nghiệm thu đạt loại Xuất sắc. Kết quả nghiên cứu của đề tài đạt được là 06 bài báo SCIE, trong đó có 02 bài Q1. Đề tài cũng đã góp phần đào tạo 01 NCS bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ, 01 NCS đang hoàn tất luận án Tiến sĩ và 03 Thạc sĩ. 

Các thành viên của cả 2 Hội đồng nghiệm thu đều đánh giá cao kết quả mà các nhóm nghiên cứu đạt được, cùng những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của các nhóm nghiên cứu khi thực hiện đề tài.