logo

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Hội thảo về ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực hành chính công (2022)

04/11/2022 - 07:33

Phòng QLKH trân trọng thông báo đến Quý Thầy Cô thông tin chính như sau:
- Hội thảo được tổ chức bởi Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh.
- Thời gian: Tháng 12 năm 2022.

- Địa điểm: TP.HCM
- Nội dung và các thông tin liên quan, Quý thầy cô vui lòng xem văn bản đính kèm.

Link tải văn bản đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1Pdmzs0PXbbDNpH2FnRXDgZ__UZrD16BW/view?usp=share_link

Trân trọng,
Phòng Quản lý Khoa học