logo

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Thông báo về việc góp ý dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chủ yếu đến năm 2025

16/11/2022 - 09:54

Kính đề nghị Quý Thầy Cô triển khai lấy ý kiến đóng góp của Giảng viên và gửi góp ý về Phòng QLKH đến email: nlklinh@hcmiu.edu.vn trước 11g00 Thứ Sáu, ngày 18/11/2022 để Phòng QLKH thực hiện các bước tiếp theo.

Chuyên viên liên hệ: Nguyễn Lê Khánh Linh, ext: 3338.

Công văn đính kèm: https://drive.google.com/file/d/10bDb8ea6VVEl53nUMjVD2iW4a7etUqxG/view?usp=share_link


Trân trọng thông báo,

Phòng Quản lý Khoa học