logo

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Thông tin về Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 (09/12/2022)

16/12/2022 - 08:08

Tiếp nối thành công của các kỳ Hội nghị trước, nhằm thúc đẩy phong trào NCKH, khả năng tự nghiên cứu, sáng tạo trong sinh viên và nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời tôn vinh những công trình nghiên cứu tiêu biểu của sinh viên trường Đại học Quốc tế (ĐHQT), vào 8 giờ sáng ngày 9/12/2022, Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 trường Đại học Quốc tế năm 2022 được tổ chức. Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Lê Văn Cảnh, Phó Hiệu trưởng; Ban giám khảo, đại diện lãnh đạo, các trợ lý NCKH của các đơn vị trực thuộc; các sinh viên và các giảng viên hướng dẫn.

Toàn cảnh Hội nghị Sinh viên NCKH trường ĐHQT năm 2022 tại A2.104, cơ sở Linh Trung, TP Thủ Đức, TPHCM.

Hoạt động khoa học và công nghệ, Đổi mới và sáng tạo luôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với chất lượng giáo dục và đào tạo. Trong những năm qua, hiệu quả của hoạt động khoa học và công nghệ trong trường ĐHQT đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Các công bố quốc tế, các kết quả trong quá trình nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ không chỉ góp phần quan trọng trong công tác nâng cao chất lượng đào tạo mà còn góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội của khu vực.

n

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS. Lê Văn Cảnh, Phó Hiệu trưởng, nhấn mạnh tầm quan trọng của NCKH đối với sinh viên.

 

Danh sách Ban giám khảo bao gồm:

a. Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật:

- TS. Phan Nguyễn Kỳ Phúc – Khoa KT&QLCN

- TS. Nguyễn Hoàng Phương - Khoa KT&QLXD

- Thư ký: Nguyễn Thái Châu – Phòng QLKH

b. Lĩnh vực Công nghệ Sinh học:

- TS. Nguyễn Hồng Long – Khoa CNSH

- ThS. Tống Thị Hằng – Khoa CNSH

- Thư ký: Lê Quang Vinh – Phòng QLKH

c. Lĩnh vực Kỹ thuật Y sinh:

- TS. Lê Ngọc Bích – Khoa KTYS

- ThS. Nguyễn Văn Khiêm – Khoa KTYS

- Thư ký: Trần Ngọc Diễm Châu– Phòng QLKH

d. Lĩnh vực Khoa học Xã hội:

- TS. Nguyễn Thị Quyên – Khoa Ngôn ngữ

- ThS. Trần Đoàn Thư – Khoa Ngôn ngữ

- Thư ký: Phạm Thị Cát Tiên – Phòng QLKH

 

Một số đề tài NCKH được báo cáo điển hình tại Hội nghị năm nay

 

Chi tiết về các đề tài đạt giải thưởng như sau:

TT

Tên công trình

Họ tên SV/HVCH

Giảng viên hướng dẫn

Giải thưởng

Lĩnh vực Khoa học Xã hội

1

Into Writers’ Mind:
Presuppositions in English and Vietnamese English News Headlines

Ngô Dạ Thảo Anh, Nguyễn Thanh Thảo, Lê Võ Gia Nghi, Bùi Nguyễn Linh Chi

ThS. Nguyễn Lê Bảo Ngọc

GIẢI NHÌ

Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Tự nhiên

1

Domain adaptive knowledge-based
vehicle retrieval through
natural language descriptions

Lê Đình Anh Huy, Nguyễn Quí Vinh Quang, Chung Minh Nhật

TS. Hà Việt Uyên Synh

GIẢI NHẤT

2

Statistical analysis based model for forecasting railway temperature with applications to thermal buckling

Ngô Phi Vũ, Lê Nhựt Minh, Nguyễn Trần Gia Khiêm

TS. Phạm Nguyễn Linh Khánh

GIẢI NHÌ

3

Machine learning-based pedo-transfer function for estimating the soil compression index

Nguyễn Khắc Hiếu, Trịnh Thị Anh Đào, Lê Xuân Trường Thịnh, Nguyễn Hữu Bảo Ngân

TS. Phạm Nguyễn Linh Khánh

GIẢI BA

Lĩnh vực Công nghệ Sinh học

1

Molecular docking studies on the interaction between human monoamine receptors and venlafaxine metabolites

Lê Trương Quốc Thịnh, Nguyễn Phương Anh Kiệt

PGS. TS. Huỳnh Kim Lâm, TS. Nguyễn Thảo Trang

GIẢI NHẤT

2

Nuôi cấy in vitro đỉnh sinh trưởng từ phôi dừa Xiêm Xanh (Cocos nucifera L.)

Lại Thúy Na, Nguyễn Hà Vân Anh,
Trương Lê Trà My

TS. Nguyễn Thiên Quang

GIẢI NHÌ

3

Production of soluble instant tea from cashew apples (Anacardium Occidentale l.) Extract by spray drying technique.

Châu Minh Thuận,
Chu Bảo Khuê,
Nguyễn Hải Vân

PGS. TS. Phạm Văn Hùng

GIẢI BA

Lĩnh vực Kỹ thuật Y sinh

1

Optimized protocol of self-crosslinking hydrogel system based on N-Succinyl chitosan, Oxidized Alginate, and Calcium Phosphate

Dương Lê Thanh Thương, Mai Quế Anh

PGS. TS. Nguyễn Thị Hiệp

GIẢI NHẤT

2

Breast cancer detection by using deep learning on mammography

Phan Mỹ Hồng Hạnh, Lý Anh Thy,Trần Thị Hà,
Nguyễn Huỳnh Kiều My

TS. Ngô Thị Lụa

GIẢI NHÌ

3

Nghiên cứu và chế tạo hệ thống vi lưu ứng dụng trong tổng hợp hạt nano

Khưu Đoàn Đức Quang, Nguyễn Thị Hồng Châu
Hồ Anh Khoa

TS. Nguyễn Thành Quả

GIẢI BA

Poster ấn tượng

1

Fabrication and characterization of oxidized bacterial cellulose from Nata De Coco as a potential hemostatic dressing

Trần Hoàng Bảo Trâm, Nguyễn Minh Thy, Nguyễn Gia Bảo

PGS. TS. Nguyễn Thị Hiệp

 

2

Breast cancer detection by using deep learning on mammography

Phan Mỹ Hồng Hạnh, Lý Anh Thy,Trần Thị Hà,
Nguyễn Huỳnh Kiều My

TS. Ngô Thị Lụa

 

3

Into Writers’ Mind:
Presuppositions in English and Vietnamese English News Headlines

Ngô Dạ Thảo Anh, Nguyễn Thanh Thảo, Lê Võ Gia Nghi, Bùi Nguyễn Linh Chi

ThS. Nguyễn Lê Bảo Ngọc

 


Các đề tài đạt giải Lĩnh vực Khoa học Xã hội


Các đề tài đạt giải Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Tự nhiên


Các đề tài đạt giải Lĩnh vực Công nghệ Sinh học


Các đề tài đạt giải Lĩnh vực Kỹ thuật Y sinh


Các đề tài đạt giải Poster ấn tượng


Tặng hoa thay lời cảm ơn đến Ban giám khảo của Hội nghị SV NCKH năm 2022


Ảnh lưu niệm tại Hội nghị