logo

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Seminar: Quy trình quản lý đề tài các cấp - Hướng dẫn cách tính khối lượng NCKH theo quy chế mới và kê khai phần mềm QLKH

10/08/2022 - 08:19

Buổi hội thảo được tổ chức đã tạo điều kiện để các trợ lý nghiên cứu khoa học của các đơn vị nắm rõ các quy trình và quy định về nghiên cứu khoa học. Thành phần tham dự gồm có: Trợ lý nghiên cứu khoa học các Khoa/Bộ môn và các Giảng viên quan tâm.

Nội dung báo cáo bao gồm:

Chuyên viên Lê Quang Vinh báo cáo về Quy trình quản lý đề tài các cấp

Chuyên viên Phạm Thị Cát Tiên thực hiện Hướng dẫn cách tính khối lượng NCKH theo quy chế mới và các lưu ý khác

Hướng dẫn kê khai trên phần mềm QLKH - Chuyên viên Huỳnh Vĩnh Trường

Giải đáp các câu hỏi và thông tin về các vấn đề liên quan - Trưởng phòng Quản lý Khoa học PGS.TS. Phạm Văn Hùng

Buổi hội thảo tuy được thực hiện thông qua phần mềm họp online nhưng diễn ra sôi nổi cùng rất nhiều đóng góp, giải pháp, phương hướng được đưa ra từ phía các quý Thầy Cô cùng BTC.

Thông tin chi tiết về đề tài các cấp cũng như cách tính khối lượng theo quy chế mới, vui lòng tải tại đường link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1e_v0l7qex2RKF5DHPwdOlDA4Q1Q-ogqW?usp=sharing