logo

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Trường Đại học Quốc tế tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp ĐHQG-HCM loại B năm 2021

22/12/2022 - 03:47

Chiều ngày 21/12/2022, Trường Đại học Quốc tế đã tổ chức buổi nghiệm thu cuối kỳ “Về ổn định tiệm cận của nghiệm của một số lớp hệ động lực” do GS. TS. Phạm Hữu Anh Ngọc làm chủ nhiệm. Sau hai năm thực hiện, nhóm nghiên cứu đã đạt kết quả là 05 bài báo SCIE, trong đó có 04 bài Q1 và 01 bài Q2. Đề tài cũng đã góp phần đào tạo 01 Nghiên cứu sinh và hoàn tất đào tạo 03 Thạc sĩ bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp. Hội đồng đã đánh giá nghiệm thu đề tài thuộc loại Xuất sắc.
Cũng trong chiều cùng ngày, đề tài “Sự lan truyền sóng trong các mô hình dòng chảy và tính toán số” do PGS. TS. Mai Đức Thành làm chủ nhiệm cũng đã được hội đồng đánh giá nghiệm thu đạt loại Xuất sắc. Kết quả nghiên cứu của đề tài đạt được là 03 bài báo SCIE, trong đó có 01 bài Q1, 01 bài Q2 và 01 bài Q3. Đề tài cũng đã góp phần đào tạo 02 Nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ và 01 Nghiên cứu sinh đang trong quá trình nghiên cứu.

Các thành viên của cả hai Hội đồng nghiệm thu đều đánh giá cao kết quả mà các nhóm nghiên cứu đạt được, cùng những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của các nhóm nghiên cứu khi thực hiện đề tài./.