logo

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Thông báo về việc đăng ký đề tài cấp ĐHQG-HCM năm 2024

26/04/2023 - 01:38

Kính gửi Quý Thầy Cô Lãnh đạo Khoa/Bộ môn/Trung tâm và Trợ lý Nghiên cứu khoa học,

Phòng Quản lý Khoa học kính gửi thông báo đến Quý Thầy Cô về việc đăng ký đề tài cấp ĐHQG-HCM năm 2024 theo Công văn số 644/ĐHQG-KHCN như đính kèm:

1.  Đề tài mở mới năm 2024: 

a)  Đề tài cấp ĐHQG-HCM loại A, B: 

-  Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ https://pms.vnuhcm.edu.vn/ (hướng dẫn đăng ký như file đính kèm).

- Thời hạn nhận hồ sơ trực tuyến trên hệ thống: Trước 16g00, Thứ Tư, ngày 10/5/2023.

- Quý Đơn vị vui lòng tổng hợp và gửi danh mục đề xuất theo mẫu Phụ lục 3 đính kèm Công văn về Phòng QLKH và bản mềm có chữ ký điện tử qua email: tndchau@hcmiu.edu.vn chậm nhất vào lúc 16g00, Thứ Năm, ngày 11/5/2023.

b) Đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C:

-  Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ  https://ord.hcmiu.edu.vn/dkdt.

-  Quý Đơn vị vui lòng tổng hợp và gửi danh mục đề xuất  theo mẫu Phụ lục 3 đính kèm Công văn về Phòng QLKH và bản mềm có chữ ký điện tử qua email: tndchau@hcmiu.edu.vn chậm nhất vào lúc 16g00, Thứ Sáu, ngày 19/5/2023.

2. Đối với nhiệm vụ đặc thù, ĐHQG-HCM sẽ có văn bản đặt hàng riêng.

Hồ sơ biểu mẫu, các quy định liên quan đến các nhiệm vụ trên, Quý Thầy Cô vui lòng download tại linkhttps://ord.hcmiu.edu.vn

Chuyên viên liên hệ: Trần Ngọc Diễm Châu, Điện thoại: (028) 3724 4270, ext: 3338. Email: tndchau@hcmiu.edu.vn.

Trân trọng thông báo,

Phòng Quản lý Khoa học