logo

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Thông báo mời Đề xuất thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu Khoa học, Phát triển Công nghệ và Nâng cao tiềm lực KH&CN năm 2023 tại Tp.HCM

10/04/2023 - 03:03

Cách thức nộp Phiếu đề xuất: Quý Thầy Cô vui lòng gửi Phiếu đề xuất về Phòng QLKH qua địa chỉ email cho Anh Lê Quang Vinh: lqvinh@hcmiu.edu.vn. Phòng QLKH sẽ tổng hợp, trình Ban Giám Hiệu xem xét, phê duyệt và ký trực tiếp vào Phiếu đề xuất để gửi về Sở KH&CN Tp.HCM. 

 

Thời gian tiếp nhận Phiếu đề xuất: liên tục trong năm và được chia làm 03 đợt: 

- Đợt 1: từ nay đến hết tháng 05/2023

- Đợt 2: đến hết tháng 08/2023

- Đợt 3: đến hết tháng 11/2023 

 

File đính kèm theo đường link: https://drive.google.com/drive/folders/1HrNmZsuhNeNMd8yeE0zOxjxUETJYwHxn?usp=sharing

- Công văn số 927/SKHCN-QLKH

- Mẫu Phiếu đề xuất

 

Chuyên viên liên hệ: Anh Lê Quang Vinh - ext: 3855

 

Trân trọng,

Phòng Quản lý Khoa học