logo

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Thông báo về việc mời tham dự Hội thảo hỏi đáp trực tuyến các Chương trình tài trợ của Vingroup năm 2023

02/03/2023 - 03:52

Nhằm giải đáp các thắc mắc và câu hỏi liên quan đến cách thức nộp hồ sơ các chương trình tài trợ của Quỹ năm 2023, Phòng Quản lý Khoa học trân trọng thông báo đến Quý Thầy Cô các thông tin chính như sau:

Thời gian: 14g00 - 15g00 ngày 02/03/2023.

Thành phần tham dự:

·       GS. Vũ Hà Văn – Giám đốc khoa học Quỹ VINIF

·       Chị Trần Thị Trang – Trưởng phòng Quản lý dự án Quỹ VINIF

·       Chị Nguyễn Vân Nhi – Phòng Khoa học & Đào tạo Quỹ VINIF

·       Anh Nguyễn Bảo Sơn – Phòng Khoa học & Đào tạo Quỹ VINIF

Nội dung:

Phần 1: Giới thiệu nét mới trong chương trình tài trợ năm 2023.

Phần 2: Giải đáp các câu hỏi thường gặp.

Phần 3: Giải đáp các câu hỏi trực tuyến.

Hình thức: Phát trực tuyến trên fanpage của Quỹ VINIF (https://www.facebook.com/vinif.org).

Thông tin chi tiết các chương trình tài trợ của Quỹ năm 2023, vui lòng xem tại:

https://vinif.org/thong-bao-thoi-gian-nhan-ho-so-cac-chuong-trinh-hop-tac-tai-tro-cua-vinif-nam-2023/

Trân trọng thông báo,

Phòng Quản lý Khoa học