logo

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Thư mời tham gia Webinar về Hội đồng Đạo đức và Liêm chính học thuật

28/04/2023 - 06:40

Phòng QLKH trân trọng thông báo đến Quý Thầy Cô một số thông tin chính sau:
1. Thời gian: 08g00 - 10g00, Thứ Sáu ngày 05 tháng 5 năm 2023.
2. Hình thức: trực tuyến trên nền tảng Zoom (vui lòng quét mã QR code trong file đính kèm để tiến hành đăng ký).
3. Diễn giả: TS. John Baumann -  Phó Chủ tịch phụ trách Tuân thủ nghiên cứu, Văn phòng Tuân thủ Nghiên cứu, Trường Đại học Indiana (Hoa Kỳ).
4. Ngôn ngữ:  Tiếng Anh và Tiếng Việt (phiên dịch song song).

Các thông tin chi tiết, Quý Thầy Cô vui lòng xem chi tiết tại đường link sau: https://drive.google.com/file/d/1Qs_Xa8QT_p9eOc6wP18xbZ8C6Xy4bv-c/view?usp=share_link

Trân trọng,

Phòng Quản lý Khoa học