logo

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Thông báo mời đăng ký đề tài NCCB trong Khoa học Tự nhiên & Kỹ thuật do Quỹ Nafosted tài trợ năm 2023

05/05/2023 - 07:41

Thời hạn nhận hồ sơ: trước 16g00, Thứ Tư, ngày 21/6/2023
Cách thức nộp hồ sơ: Hồ sơ đăng ký (dạng ký số) gửi về địa chỉ email: qlkh@hcmiu.edu.vnlqvinh@hcmiu.edu.vn
Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo: https://nafosted.gov.vn/thong-bao-chuong-trinh-tai-tro-nccb-trong-khoa-hoc-tu-nhien-va-ky-thuat-nam-2023/

Trân trọng.