logo

ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN, KHAI PHÓNG, HỘI NHẬP "

Thông báo đề xuất Đề án khung nhiệm vụ KH&CN Quỹ gen cấp Bộ, Tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

12/03/2020 - 09:21

Quý Thầy Cô quan tâm vui lòng gửi hồ sơ về Phòng QLKH trước thứ Tư, ngày 08/4/2020.

Thông tin chi tiết tham khảo tại đây.