logo

ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN, KHAI PHÓNG, HỘI NHẬP "

Thông báo về việc Biểu mẫu báo cáo định kỳ Chương trình nghiên cứu trọng điểm gắn liền với nhóm nghiên cứu mạnh

02/04/2020 - 10:14

Kính gửi Quý Thầy Cô, 

Phòng Quản lý Khoa học kính gửi đến Quý Thầy Cô Biểu mẫu báo cáo định kỳ tình hình thực hiện chương trình nghiên cứu trọng điểm gắn liền với nhóm nghiên cứu mạnh. Xin vui lòng download biểu mẫu tại đây.

Xem các biểu mẫu khác tại đây.

Chuyên viên liên hệ: Trần Ngọc Diễm Châu - ext: 3338

Trân trọng thông báo.