logo

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Lễ ký Kết thỏa thuận hợp tác giữa Bệnh viện Thống Nhất và Trường Đại học Quốc tế

05/06/2020 - 06:42

Ngày 03/6/2020, Lãnh đạo và đại diện Trường Đại học Quốc tế đã có buổi làm việc và ký kết Thỏa thuận hợp tác với Bệnh viện Thống Nhất (TP. HCM) nhằm khai thác và phát huy hiệu quả tiềm lực mỗi bên trong các hoạt động đào tạo, truyền thông, chia sẻ kiến thức, kỹ năng, tạo cơ hội thực tập và làm việc cho sinh viên chương trình đào tạo Kỹ thuật Y sinh của Trường ĐHQT.

Sau buổi lễ, hai bên sẽ đẩy mạnh các hoạt động: Phối hợp tổ chức và triển khai các nghiên cứu trong lĩnh vực Y sinh; Xây dựng và phát triển chương trình ứng dụng AI vào trong hoạt động chuyên môn và các chương trình đào tạo; Cử cán bộ y tế của Bệnh viện có tay nghề, có học hàm học vị cao tham gia vào công tác giảng dạy tại trường ĐHQT; Phối hợp để giảng viên trường ĐHQT trao đổi kinh nghiệm tại Bệnh viện nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy; Hỗ trợ tổ chức, tiếp nhận sinh viên Trường ĐHQT thực tập và làm việc tại Bệnh viện Thống Nhất sau khi tốt nghiệp.

Buổi ký kết Thỏa thuận Hợp tác đã kết thúc thành công tốt đẹp.