logo

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Cập nhật thông tin tham dự Hội nghị Khoa học Sinh viên 2021 (Student Bio-Science Conference)

14/05/2021 - 07:59

Nhằm tạo điều kiện giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm học tập, trình bày các báo cáo khoa học, khuyến khích tinh thần học tập và nghiên cứu khoa học của học sinh, sinh viên quan tâm, yêu thích lĩnh vực Sinh học - Công nghệ Sinh học. Phòng QLKH thông báo đến các Quý thầy cô, các học sinh, sinh viên về việc tổ chức "Hội nghị khoa học sinh viên" (Student Bio-Science Conference 2021).

THỜI GIAN – HÌNH THỨC – ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
✅ Thời gian: Từ 8g00 – 17g00 ngày 22/05/2021 (thứ bảy) và 8g00 – 10g30 ngày 23/05/2021 (chủ nhật).
✅ Hình thức: Hội nghị sẽ được tổ chức trực tuyến trên nền tảng Microsoft Teams. Hướng dẫn tham dự chi tiết sẽ được gửi đến email của người đăng ký.
✅ Đối tượng tham dự: Sinh viên Khoa Sinh học - Công nghệ sinh học, trường ĐH. Khoa học Tự nhiên và Các bạn học sinh - sinh viên, Quý thầy cô, nghiên cứu viên... yêu thích nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học sự sống

Chi tiết: https://drive.google.com/file/d/1VBa83J1UH_ss36Wig7Kn2ncbehOwkjcf/view?usp=sharing

Link đăng ký tham dự: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkSll0s18lmTt-_GdlqIS4TmusQ5M5FrDcaYGDTAxXx2mJCw/viewform