logo

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Vv tham gia Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2021

12/01/2021 - 03:42

Kế hoạch tổ chức và địa chỉ nộp hồ sơ, Quý Thầy/Cô vui lòng truy cập link dưới đây:

https://drive.google.com/file/d/1mr6IaOeZA8D3NKrCCyS8IHPTsWtggZ1e/view?usp=sharing