logo

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Thông báo về kế hoạch tổ chức Hội nghị "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2020 của Trường ĐHQT

03/09/2020 - 11:26

1. Tiến độ thực hiện:
       - Trước 16g00 Thứ Sáu ngày 25/9/2020: Sinh viên và học viên sau đại học nộp công trình nghiên cứu khoa học (theo dạng bài báo hội nghị bằng tiếng Anh) về Khoa/Bộ môn/Trung tâm. (Yêu cầu và hình thức trình bày vui lòng xem chi tiết trong file kế hoạch đính kèm)  
       - Từ ngày 28/9 đến 02/10/2020: Khoa/Bộ môn/Trung tâm tổ chức hội đồng (03 người) xét duyệt các công trình và Trợ lý Nghiên cứu Khoa học tổng hợp gửi về cho Ban tổ chức. (Biểu mẫu đính kèm)
       -Từ ngày 26 đến 30/10/2020 (1 ngày): Tổ chức hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học.

 

2. Lĩnh vực nghiên cứu:

Các công trình SVNCKH có thể thuộc 04 lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, khoa học sự sống và khoa học xã hội.

3. Cơ cấu giải thưởng :
 Xét giải Nhất, Nhì, Ba cho mỗi lĩnh vực cho tác giả và Giải thưởng cho Giảng viên hướng dẫn và giấy khen của Trường ĐHQT.

+ Giải Nhất: 3.000.000 đồng/đề tài
+ Giải Nhì: 2.000.000 đồng/đề tài
+ Giải Ba: 1.000.000 đồng/đề tài
+ Giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt giải Nhất: 2.500.000 đồng/đề tài 

 

4. Tổ chức thực hiện:
- Kính đề nghị các Khoa/Bộ môn/Trung tâm (có tổ chức đào tạo) có trách nhiệm triển khai các hoạt động SVNCKH theo đúng kế hoạch, đảm bảo đúng mục đích, nội dung và tiến độ theo Kế hoạch Tổ chức Hội nghị. Đồng thời tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào SVNCKH trong đơn vị mình.
- Kính đề nghị Phòng CTSV, Phòng ĐT ĐH, Phòng ĐT SĐH và Đoàn Thanh niên hỗ trợ thông báo rộng rãi đến sinh viên/ học viên cao học.
- Để các công tác của Hội nghị diễn ra thành công, các vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh, vui lòng liên hệ về Phòng Quản lý Khoa học để kịp thời giải quyết. Phòng QLKH sẽ tiếp tục cập nhật thông tin theo Kế hoạch Hội nghị "Sinh viên NCKH" năm 2020


Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm. Công văn (bản giấy) sẽ được gửi đến các đơn vị.

Kính mong Quý Thầy Cô, Quý Khoa, Bộ môn và Trung tâm, Phòng CTSV, Phòng ĐT ĐH, Phòng ĐT SĐH và Đoàn Thanh niên vui lòng phổ biến đến Sinh viên và Học viên sau đại học có quan tâm đăng ký tham gia.

Chuyên viên liên hệ: Nguyễn Lê Khánh Linh, nlklinh@hcmiu.edu.vn (Ext: 3338)