logo

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Thông báo về việc tham dự Hội nghị Khoa học Sinh viên (Student Bio-science Conference)

05/05/2021 - 02:25

Nhằm mục đích tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm học tập và nghiên cứu khoa học cho các học sinh, sinh viên quan tâm và yêu thích lĩnh vực Sinh học - Công nghệ Sinh học. Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM sẽ tổ chức Hội nghị Khoa học Sinh viên (Student Bio-science Conference)

THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

✅ Thời gian: 8g00 – 17g00 ngày 15/05/2021 (thứ bảy)

✅ Địa điểm: Hội trường I, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. HCM

✅ Đối tượng tham dự: Sinh viên Khoa Sinh học - Công nghệ sinh học, trường ĐH. Khoa học Tự nhiên và Các bạn học sinh - sinh viên yêu thích nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học sự sống

Các bạn tham gian vui lòng đăng ký theo đường link: http://bit.ly/HNKHSV2021_dangky

Chương trình chi tiết về hội nghị vui lòng xem tại: http://fbb.hcmus.edu.vn/vn/bio-science-in-harmony/ke-hoach-to-chuc-hoi-nghi-khoa-hoc-sinh-vien-2021.html

Thư ngỏ v/v tham dự Hội nghị Khoa học Sinh viên (Student Bio-science Conference): https://drive.google.com/file/d/1Nn5g0ZuPZWAp8v_ULc2Ha7NQLJ9bV8t2/view?usp=sharing