logo

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Thông tin Giải thưởng Sáng chế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII năm 2022

16/11/2022 - 09:57

Phòng QLKH trân trọng kính đề nghị Quý Thầy/Cô Lãnh đạo và Trợ Lý NCKH các Khoa/ Bộ môn/ Trung tâm triển khai thông tin về Giải thưởng đến toàn thể cán bộ/giảng viên/nhà khoa học của đơn vị để biết và đăng ký tham gia.

Thông tin chi tiết và biểu mẫu đăng ký tham gia Giải thưởng, Quý Thầy/Cô vui lòng truy cập đường link: https://dost.hochiminhcity.gov.vn/giai-thuong/the-le-giai-thuong-sang-che-thanh-pho-ho-chi-minh/ hoặc quét QR code đính kèm trong công văn số 3394/SKHCN-SHTT.

Công văn đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1hWzPesBxk7ryavz7tuPewTmLEzkoqG0c/view?usp=sharing

Chuyên viên liên hệ: Nguyễn Thái Châu, ext: 3338.

Trân trọng thông báo,
Phòng Quản lý Khoa học