logo

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học 2022

02/12/2022 - 09:15

Sinh viên sẽ có cơ hội trải nghiệm và rèn luyện các kỹ năng mềm về truyền đạt dựa trên mô hình nghiên cứu chuyên nghiệp. Dưới hình thức hội nghị, các nhóm đề tài nghiên cứu có cơ hội được trình bày, trả lời phản biện, được kết nối và giao lưu kết hữu với nhau.

Hội nghị là hoạt động nhằm đánh giá kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong năm học, qua đó lựa chọn các đề tài có giá trị khoa học, sáng tạo để biểu dương, khen thưởng và tham gia các giải thưởng.

Thời gian tổ chức: 08g00 Thứ Sáu ngày 09 tháng 12 năm 2022

Địa điểm: Hội trường A2.104 - Trường Đại học Quốc tế cơ sở Thủ Đức.

Thân mời các bạn sinh viên đến tham dự và giao lưu.