logo

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Góp ý Dự thảo Quy chế Dữ liệu ĐHQG-HCM

24/02/2023 - 02:27

Kính đề nghị Quý Thầy Cô có ý kiến đóng góp xin gửi về email hvtruong@hcmiu.edu.vn để Phòng QLKH tổng hợp, báo cáo BGH và gửi ĐHQG.

Link công văn đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1R_j1nTSczIShQzSal-IniuU6BJMT-QTc/view?usp=share_link

Link dự thảo: https://drive.google.com/file/d/1oaf_qFrgdrRagzZe5CYvD7Ou-7l1tUcr/view?usp=share_link