logo

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Thông báo đăng ký tham gia "Giải thưởng Sáng tạo Tp.HCM" lần 3 - năm 2023

14/12/2022 - 01:37

Phòng QLKH trân trọng thông báo đến Quý Thầy Cô thông tin về 7 lĩnh vực của Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh" lần 3 năm 2023 - Ho Chi Minh City Creative Awards bao gồm: 

1. Phát triển kinh tế
2. Quốc phòng, an ninh
3. Quản lý nhà nước
4. Truyền thông
5. Văn học nghệ thuật
6. Khoa học kỹ thuật
7. Khởi nghiệp sáng tạo

 

Quý Thầy Cô quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ tham dự (gồm file word và pdf) về email: nlklinh@hcmiu.edu.vn trước 16g00, Thứ Sáu, ngày 10/02/2023 để Phòng QLKH chuẩn bị các thủ tục tiếp theo.


Thông tin về giải thưởng và hồ sơ giải thưởng, Quý Thầy Cô vui lòng xem tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1vRE6QZT0l1o30ybzkWKxVLfD1xRGik2w/view?usp=share_link


Chuyên viên liên hệ: Nguyễn Lê Khánh Linh - ext 3338