logo

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Trường Đại học Quốc tế tổ chức họp nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp ĐHQG-HCM loại C năm 2020

02/03/2023 - 03:47

Chiều ngày 01/03/2023, Trường Đại học Quốc tế đã tổ chức buổi nghiệm thu cuối kỳ đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C năm 2020 “Nghiên cứu về sự phân bổ vật lý của chủng vi khuẩn Trực khuẩn mủ xanh trên cơ thể người và đặc điểm hình thái của chúng” do PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Hoài làm chủ nhiệm. Sau hơn hai năm thực hiện, nhóm nghiên cứu đã đạt kết quả gồm 01 bài báo SCIE và 01 bài báo trong nước. Đề tài cũng đã góp phần đào tạo 03 Sinh viên đại học bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp. Các thành viên của Hội đồng nghiệm thu đều đánh giá cao kết quả mà nhóm nghiên cứu đạt được, cùng những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của các nhóm nghiên cứu khi thực hiện đề tài./.