logo

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5

17/05/2023 - 08:45

Cách đây 60 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ I của Hội nghị Phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam: "Khoa học phải gắn với thực tiễn, phải từ thực tiễn và quay lại phục vụ chính thực tiễn, phải đáp ứng nhu cầu của sản xuất, phục vụ sản xuất, nhằm nâng cao năng suất lao động và nâng cao đời sống vật chất của nhân dân." Lời phát biểu này đã đề cao vai trò của khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế và đời sống của người dân, cho thấy sự quan trọng của việc áp dụng các nghiên cứu khoa học vào thực tế và đáp ứng nhu cầu sản xuất, từ đó cải thiện cuộc sống của mọi người.

Trong 10 năm qua, việc tổ chức các hoạt động chào mừng ngày KH&CN Việt Nam đã tạo ra một nền tảng nhằm tôn vinh và ghi nhận những đóng góp của cộng đồng khoa học và công nghệ tại Việt Nam giúp tăng cường nhận thức về tầm quan trọng của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển của đất nước, cũng như thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo trong nhiều lĩnh vực.