logo

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Seminar về hoạt động Nghiên cứu khoa học năm 2023

07/04/2023 - 01:38

Đây là hoạt động nhằm nâng cao hỗ trợ giảng viên phát triển nhóm nghiên cứu, đăng ký đề tài các cấp, đẩy mạnh công bố khoa học và tiếp tục xây dựng hoàn thiện quy trình.

Tham dự Seminar có sự tham gia của GS.TS Lê Văn Cảnh – Phó Hiệu trưởng cùng các lãnh đạo, trợ lý nghiên cứu khoa học, các giảng viên thuộc các Khoa, Bộ môn, Trung tâm.

Mở đầu, GS.TS Phạm Văn Hùng - Trưởng Phòng QLKH đã công bố lý do tổ chức Seminar nhằm giới thiệu Quyết định hướng dẫn xây dựng nhóm nghiên cứu/ nhóm nghiên cứu mạnh; hướng dẫn đăng ký nhóm nghiên cứu/ nhóm nghiên cứu mạnh qua phần mềm quản lý công bố khoa học SCIMAN; các quy trình đăng ký đề tài các cấp.

Phát biểu tại Seminar, GS.TS Lê Văn Cảnh – Phó Hiệu trưởng nêu chiến lược của Đại học Quốc gia, nhấn mạnh các cơ chế chính sách của trường Đại học Quốc tế được thực hiện nhằm phát huy tối đa thế mạnh trong nghiên cứu và khả năng công bố của các giảng viên. Theo đó, Thầy khuyến khích tăng cường công bố tạp chí, hội thảo trong danh mục Scopus, nêu định hướng phát triển đẩy mạnh công bố để đạt các chỉ tiêu và phát huy tiềm năng của giảng viên trẻ và học viên sau đại học.

Nội dung chính của Seminar gồm công bố Quyết định số 53/QĐ-ĐHQT v/v ban hành Hướng dẫn xây dựng nhóm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu mạnh Trường Đại học Quốc tế do Thạc sĩ Lê Quang Vinh – Tổ trưởng thuộc Phòng QLKH trình bày, bao gồm: mục tiêu, các tiêu chí xây dựng nhóm nghiên cứu/ nhóm nghiên cứu mạnh, các quyền lợi, nghĩa vụ và đánh giá hoạt động.

Thạc sĩ Huỳnh Vĩnh Trường – Chuyên viên Phòng QLKH hướng dẫn sử dụng phần mềm nhóm nghiên cứu/ nhóm nghiên cứu mạnh (tích hợp trong SCIMAN).

Thạc sĩ Trần Ngọc Diễm Châu – Chuyên viên Phòng QLKH trình bày nội dung Quy trình quản lý đề tài các cấp.

Xuyên suốt chuyên mục trao đổi, Phòng QLKH đã thực hiện giải đáp nhiều thắc mắc của các Quý Thầy Cô. Thông qua các câu hỏi, Seminar đã thu được nhiều ý kiến đóng góp có giá trị nhằm giúp Quý Thầy Cô nắm rõ hơn về các quy định, quy trình, nắm bắt được tầm quan trọng trong việc xây dựng, phát triển các nhóm nghiên cứu/ nhóm nghiên cứu mạnh cũng như đăng ký đề tài các cấp.

Buổi Seminar đã diễn ra thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 10 giờ 00 cùng ngày.