logo

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Trường Đại học Quốc tế tiếp nhận 01 bằng độc quyền giải pháp hữu ích

28/07/2023 - 02:50

Giải pháp hữu ích đề xuất phương pháp sản xuất bánh bích qui sinh đường thấp có bổ sung tinh bột kháng tiêu hóa bao gồm các bước tạo tinh bột kháng tiêu hóa bằng phương pháp kết hợp axit citric và nhiệt-ẩm. Bánh bích qui sinh đường thấp có bổ sung tinh bột kháng tiêu hóa có màu vàng nâu và mùi thơm tự nhiên, bánh giòn, xốp và có chỉ số đường huyết (GI) ở mức trung bình và thấp.