logo

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

THÔNG BÁO VỀ HỘI NGHỊ QUỐC TẾ LẦN THỨ 8 VỀ CÔNG NGHỆ NANO & ỨNG DỤNG

11/09/2023 - 08:45

1. Những chủ đề sẽ được trình bày tại Hội nghị IWNA 2023

 - Nghiên cứu cơ bản về Công nghệ nano (Fundamentals of Nanotechnology)

- Công nghệ chế tạo nano (Nanofabrication Techniques)

- Vật liệu và linh kiện nano (Nanomaterials and Nanodevices)

- Các ứng dụng của công nghệ nano (Applications of Nanotechnology)

 

2. Xuất bản các bài báo

Các bài báo cáo được trình bày tại Hội nghị sẽ được xuất bản trong Kỷ yếu (Proceedings) của Hội nghị. Tài liệu Hội nghị (Proceedings/ Abtracts, Program booklet) và đĩa CD Proceedings sẽ được Ban tổ chức cung cấp cho tất cả các thành viên tham dự Hội nghị IWNA 2023.

Những báo cáo có hàm lượng khoa học cao sẽ được Hội đồng Xuất bản của Hội nghị chọn lựa, phản biện độc lập và đăng trên Số đặc biệt (Special Issue) của Tạp chí khoa học thuộc danh mục SCIE: “International Journal of Nanotechnology” của nhà xuất bản Inderscience (Thụy Sĩ) và một số Tạp chí Quốc tế Scopus khác.

Phí tham dự Hội nghị (*) dành cho các thành viên là người Việt Nam và đang công tác tại các Trường, Viện nghiên cứu trong nước:  

 

Trước 15/10/2023

Sau 15/10/2023

Đại biểu sinh viên, HVCH, NCS

1.200.000 VNĐ

1.600.000 VNĐ

Đại biểu khác

1.800.000 VNĐ

2.200.000 VNĐ

Lưu ý: Tất cả SV, HVCH, NCS và Giảng viên của Trường ĐHQT tham dự sẽ được giảm 50% phí Hội nghị.

 

3. Các mốc thời gian lưu ý:

Hạn nộp tóm tắt: 15 tháng 9 năm 2023 (qua email)

Thông báo tóm tắt được chấp nhận: 25 tháng 9 năm 2023 (qua email)

Hạn nộp toàn văn: 15/10/2023

Hạn chót đăng ký: 15 tháng 10 năm 2023

 

Thông tin cụ thể có trên trang Web Hội nghị: http://hcmint.edu.vn/link đính kèm.