logo

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

BME Brown Bag Seminar

21/05/2020 - 06:44

Thời gian: 9:00-11:00 ngày 04/06/2020
Địa điểm: Phòng A2.410, Đại học Quốc Tế, ĐHQG TP. HCM

Kính mời các Giảng viên và sinh viên quan tâm tới dự.