logo

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Hội thi giải pháp ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

15/07/2020 - 10:47

Phòng QLKH trân trọng thông báo đến toàn thể Quý Thầy Cô và Sinh viên cuộc thi được tổ chức theo hình thức cuộc thi khoa học, tương tự các cuộc thi được tổ chức trên thế giới nhằm tìm kiếm các giải pháp hiệu quả cho các vấn đề mới đang được quan tâm nhằm phục vụ cuộc sống.

Thông tin thể lệ, đăng ký "Hội thi giải pháp ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2020" xin vui lòng truy cập đường link sau

http://aichallenge.hochiminhcity.gov.vn/