logo

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Thông báo về việc tham gia Giải thưởng Sinh viên NCKH Euréka - năm 2020

10/08/2020 - 08:58

Phòng QLKH trân trọng thông báo và kính nhờ Quý Thầy Cô và Quý đơn vị phổ biến đến sinh viên về việc tham gia Giải thưởng Sinh viên NCKH Euréka - lần 22 năm 2020 với các thông tin như sau:

A. ĐỐI TƯỢNG

- Sinh viên hiện đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng, học viện trên toàn quốc đều có quyền đăng ký tham gia, theo 02 hình thức sau: cá nhân hoặc tập thể (mỗi tập thể không quá 5 sinh viên), mỗi cá nhân hoặc tập thể có thể đăng ký tham gia 1 hoặc nhiều công trình/đề tài.

B. NỘI DUNG

- Giải thưởng dành cho những đề tài/công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên. (Với đa dạng các nhóm lĩnh vực như Công nghệ Hóa – Dược, Công nghệ Sinh – Y sinh, Công nghệ Thông tin, Công nghệ Thực phẩm, Kinh tế ,Kỹ thuật Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường v.v...)

- Yêu cầu: Đề tài/công trình gửi tham gia dự thi phải đảm bảo tính khoa học, có tính mới, tính sáng tạo và có khả năng ứng dụng thực tiễn.

C. HỒ SƠ THAM DỰ

1. Phiếu đăng ký công trình tham dự Giải thưởng của tác giả hay nhóm tác giả công trình (1 bản theo mẫu M01, có dán hình 3x4). (đính kèm mẫu trong thể lệ)

2. Bản sao Chứng minh nhân dân (CMND) không cần công chứng của tác giả, nhóm tác giả (nếu là nhóm tác giả, photo CMND của tất cả thành viên trong nhóm).

3. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả dự thi nộp về cho phòng QLKH 03 quyển đề tài công trình nghiên cứu tại vòng bán kết (Tiếng Anh hoặc tiếng Việt).

4. Mỗi đề tài tự thiết kế một poster giới thiệu kết quả nghiên cứu theo kích thước 0,8m x 1,3m (khổ dọc) để phục vụ công tác truyền thông và tham gia các hoạt động bình chọn đề tài (chỉ cần nộp file đến email nlklinh@hcmiu.edu.vn).

Chi tiết về bố cục Công trình nghiên cứu xin vui lòng xem ở file đính kèm và trang web: http://eureka.khoahoctre.com.vn

Các tác giả tham dự vui lòng gửi hồ sơ đến phòng QLKH: ngày 14/9/2020 để phòng thực hiện các bước tiếp theo. 

  D. GIẢI THƯỞNG

1. Tất cả tác giả và người hướng dẫn của các công trình nghiên cứu khoa học tham gia Giải thưởng sẽ được cấp Giấy chứng nhận tham dự Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học – Euréka lần thứ 22 năm 2020. 

2. Đối với các cá nhân là người hướng dẫn của các công trình nghiên cứu đạt giải Đặc biệt và giải Nhất sẽ được tặng Bằng khen của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; người hướng dẫn của các công trình nghiên cứu đạt giải Nhì và giải Ba sẽ được tặng Bằng khen của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Giá trị Giải thưởng cho các đề tài đoạt giải:

- Giải Đặc biệt trị giá: 20.000.000 đồng/giải và Bằng khen của Bộ Khoa học và Công nghệ, Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo của Trung ương Đoàn.

- Ở mỗi lĩnh vực dự thi sẽ có cơ cấu và mức giải thưởng là:  

+ 01 giải Nhất: 10.000.000 đồng/giải và Bằng khen Bộ Khoa học và Công nghệ, Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo của Trung ương Đoàn.

+ 01 giải Nhì: 5.000.000 đồng/giải và Bằng khen Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

+ 01 giải Ba: 3.000.000 đồng/giải và Bằng khen Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Các giải Khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải và Bằng khen Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyên viên liên hệ: Nguyễn Lê Khánh Linh - ext: 3338  (nlklinh@hcmiu.edu.vn)